Dvadeset i pet leta

Dvadeset i pet je leta iza nas,
a bezbroj želja kad ti čujem glas,
još uvek te rado milujem po kosi,
kao onog dana kad šetasmo bosi.

Oženjeni mi smo dvadeset i pet leta,
a još uvek ti si moja glavna meta,
samo ti si uvek u mislima mojim,
voleću te zauvek ,sve dok postojim.

Čekaću te i u veku dvadeset petom,
još uvek ispunjen ljubavlju i setom,
kao onog dana kad šetasmo bosi,
pored plavog mora i jutarnjoj rosi.