Ovo su samo moje pesme

Ovo su samo moje pesme,
sve što je napisano tu,
ljubav,sreća i čežnja,
sve me podseća na nju.

Ovo su samo moje pesme,
posvećene samo ženi toj,
dok ima ljubavi u meni,
samo ću pevati o njoj.

Ovo su samo moje pesme,
protkane setom i tugom,
sve što sam želeo sa njom,
nikad neću želeti sa drugom.

Svaka napisana reč,
izvire iz mog srca,
izvire iz moje duše,
dok snovi moji se ruše.