Svadba ova predivna

Svadba ova predivna,
naj lepša na svetu,
dobio sam naj lepši
pupoljak na cvetu.

Svi u ovoj kući
veseli su sada,
dobili su naj lepšu
mladu iznenada.

Lepe su joj okice,
usnice rumene,
ta je žena, mili bože,
stvorena za mene.

Božijom sam rukom
ja vođen sa neba,
dobio sam lepoticu
kakva mi i treba.