Od kad si me ostavila

Od kad si me ostavila,
misli lete samo tebi.
Da me nisi prevarila,
ja plakao sada ne bi.

Od kad si me ostavila,
moje misli tebi lete.
Ne mogu te zaboravit,
kao majka milo dete.

Od kad si me ostavila,
umrle su pesme moje.
Svako veče i svanuće,
ja proklinjem ime tvoje.

Sunce moje ogrejano,
što ostavi milog svoga,
kad si znala da te volim,
više nego dragog boga.