Srećnik

Ostavi me i ode sa drugim,
da podeliš to svoje neverstvo.
Mislila si ,da ćeš ti kod mene,
ostaviti to svoje prokletstvo.

Pronašao sam sebi ženu vernu,
da mi rađa kćeri i sinove.
Tebe više videti ne želim,
idi hrani te svoje orlove.

Uzalud me dozivaš u snove,
ja ti više nikad neću doći.
Prolivat ćeš suze, nevernice,
kao i ja te jesenje noći.

Ja sam sada pravi srećnik dušo,
šta je s tobom,nevernice mala.
Imam ženu i četvoro dece,
nemam tebe , bogu dragom hvala.