Boži dar

U tri sata ustala je majka ,
kad se sprema Božićna česnica ,
desi joj se jedna lepa bajka ,
dobi sina malog ko pesnica .

U tri sata i petnaest minuta ,
sedmog prvog rodila me majka ,
Božidar mi nadenula ime ,
te mi život posta prava bajka .

U kućici pored male reke ,
živeo sam i Božić slavio ,
imenom se svojim ponosio ,
za budućnost planove pravio .

Na Božić je rodio se bata ,
Božidar se zove od rođenja ,
sad je bata i deda i tata ,
dok je živ neće da se menja .

Rođen sam na Hristovo rođenje ,
rođendan mi slavi pokolenje ,
Božidar je moje lepo ime ,
tako lepo , ponosim se njime .