Otišla je ona u tuđinu

Otišla je ona u tuđinu,
ostavila i decu i mene,
odnela je i sreću i radost
i prelepe svoje oči snene.

Otišla je ona u tuđinu
i odnela sve lepo sa sobom,
odnela je onaj divni osmeh,
nije rekla ni poslednje zbogom.

Otišla je ona u tuđinu,
s nekim tipom sumnjivoga lika,
odnela je radost iz mog srca,
ostala mi samo njena slika.

Njenu sliku čuvat ću da kraja
i u grob ću sa tom slikom poći
i ako je otišla sa drugim,
ja je volim kao svoje oči.