Dušo moja

Ti si prvi korak ,dušo,
učinila znam,
sada moram pokazati
šta umem i sam.

Svakog dana , dušo moja,
sve sam više tvoj,
poklonit ću , tebi srećo,
ceo život svoj.

Ti si meni ,dušo moja,
u životu sve,
sve što mogu učiniti,
jeste da volim te.

Da te volim sad,
kao nikad pre,
osetit ćeš ,dušo moja,
osetit ćeš me.