Ona mojim srcem sada vlada

Otišla si i odnela sreću,
pogazila puteve u cveću,
ostavila svoga vragolana,
da uvene do sudnjega dana.

Da si bila na našoj zabavi,
videla bi da sam onaj pravi,
ne bi takvu grešku učinila,
nikada me ne bi ostavila.

Nisi htela ljubav da mi daješ,
sad ćeš dušo ,zbog tog, da se kaješ,
a mogla si ,samo da si htela,
Imati me svog života cela.

Sad je kasno da nešto poželiš,
pravu ljubav sa mnom da podeliš,
jer je druga pored mene sada,
ona mojim srcem sada vlada.