Želim da te imam

Odnela si sve sa sobom , odnela mi sreću,
ostavila bolnu dušu u ranom proleću.
Odnela si moju ljubav , sve si odnela,
ostavila bolnu dušu, samo da ti umrem ja.
Želim da te vidim , znam da grešku pravim,
ali kako mogu da te zaboravim.
Želim samo da se meni vratiš,
da si grešku učinila , možda ćeš da shvatiš.