Srećna ova Nova i svaka Godina

Para , para , puno para u godini novoj ,
želim vama a i sebi u godini ovoj .
Zdravlja , zdravlja puno zdravlja u novoj godini ,
želim vama a i meni i mojoj rodbini .
Sreće , sreće , puno sreće i ljubavi bajne ,
želim svima lepe dane i poslove sjajne .
Para , zdravlja , sreće želim vama svima ,
srećna ova Nova i svaka Godina .