Sve što želeh

Sve što želeh u životu to si ti bila,
moja pesma ,sreća , prava gorska vila.
Sve što želeh u životu da mi bog podari,
dala si mi sunce ,pa me ljubav zari.
Sve što želeh u životu ,sada mi je dato,
ti si moja ljubav ,jagnje umiljato.
Lepotom si svojom opčinila mene,
dala si mi ljubav , srce nežne žene.