Harambaše , vi sinovi moji

Harambaše , vi sinovi moji ,
sokolovi , orlovi iz gnezda ,
zdravi bili , srećni i veseli ,
dugovečni , trajniji od zvezda .

Harambaše , ustajte zora je ,
pronađite sebi duše srodne ,
ugrabite karte do večnosti ,
plodna polja i njivice rodne .

U životu da vas sreća prati ,
da stvorite sve što žele deca ,
porodice da čuvate svoje ,
da slavite porodičnog sveca .

Ponekad se setite i mene ,
zapalite roditelju sveću ,
kada umrem i odem daleko ,
da osetim i ja vašu sreću .